برخی از پروژه های انجام شده

تعمیر کامل رتور ژنراتور اصلی دیزل راه آهن

استاتور فشار قوی ترکشن موتور آستوم راه آهن

 تعویض سیم پیچ

بازسازی کامل آرمیچر و استاتور الکتروموتور DC 800KW

کارخانه فولاد

الکتروموتور فشار قوی 1000KW کارخانه سیمان

تعویض کامل سیم پیچ رتور و استاتور

تعویض سیم پیچ رتور الکتروموتور 3800KW

کارخانه سیمان

تعمیر اساسی رتور و استاتور الکتروموتور 3500 کیلووات

کارخانه سیمان

ساخت انواع اسلیپ رینگ و کلکتور

( اسلیپ رینگ در ابعاد مختلف و در موتورهای فشار قوی)

تعمیر اساسی آرمیچر و استاتور الکتروموتور 630KW_DC

کارخانه فولاد

تعمیر اساسی آرمیچر و استاتور الکتروموتور 630KW_DC

کارخانه فولاد

تعمیر اساسی استاتور الکتروموتور اسلیپ رینگ 1250KW

کارخانه فولاد بناب

تعمیر اساسی آرمیچر و استاتور ترکشن موتور GE

راه آهن

تعمیر اساسی الکتروموتور کولر قطار

تعویض سیم پیچ استاتور ژنراتور 3000KVA

نیروگاه مجمر یزد

تعویض کامل سیم پیچ الکتروموتور 5500KW اسلیپ رینگ

کارخانه سیمان

تعمیر ژنراتور 3000KVA نیروگاه مجمر یزد

تعمیر اساسی رتور و استاتور الکتروموتور 2100KW

سیمان خزر نوشان با مارک BBC

تعمیر الکتروموتور های AC و DC 

با توان های مختلف

تعمیر الکتروموتور های AC و DC 

با توان های مختلف

ژنراتور 3000KVA تعمیر شده توسط شرکت

الکتروموتور AC - 2100KW تعمیر شده  توسط شرکت

بازسازی الکتروموتور فولاد میان دوآب ذرین ذوب

استاتور ژنراتور GM دیزل راه آهن

بازسازی الکتروموتور AC 950KW مجتمع فولاد خراسان

بازسازی رتور و استاتور الکتروموتورکارخانه سیمان

بازسازی الکتروموتور کارخانه سیمان فراز فیروز کوه

بازسازی رتور و استاتور ژنراتور 1500 KVA بندرعباس

بازسازی رتور و استاتور ژنراتور 1500 KVA بندرعباس

بازسازی الکتروموتور DC کارخانه فولاد

تعویض سیم پیچ استاتور الکتروموتور 278KW

تعویض کامل سیم پیچ ترکشن موتور آلستوم راه آهن