فرصت های شغلی

تکمیل فرم

لطفا برای ارسال درخواست همکاری فرم را با دقت تکمیل نمایید . همکاران ما در منابع انسانی پس از بررسی رزومه ، در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

توجه داشته باشید که فایل رزومه ارسالی شما باید دارای قسمت های ذیل باشد:

  1.  عکس پرسنلی
  2. مشخصات فردی
  3. مشخصات تحصیلاتی
  4. تخصص ها و سایر مدارک
  5. سوابق کاری و پروژه ها