خدمات ما

  1. تعمیر و بازسازی انواع الکتروموتور AC و  DC با ارائه خدمات :

          .   ساخت انواع کوئل و شینه و تعویض کامل آن از روی رتور

          .  ساخت انواع کوئل و تعویض کامل سیم پیچ استاتور

          . ساخت و تعویض انواع شفت رتور و آرمیچر

          . ساخت کامل قطعات مکانیکی الکتروموتور

          . ساخت انواع اسلیپ رینگ

           . ساخت انواع کلکتور

  1. ساخت انواع هسته مغناطیسی در الکتروموتورهای DC و AC
  2. بالانس انواع رتور و آرمیچر تا وزن 000.000 Kg
  3. اندازه گیری و ثبت ارتعاشات بلبرینگ ها و الکتروموتور در محل کارخانه و رفع معایب ایجاد شده
  4. اعزام کارشناس به محل کارخانه در صورت درخواست کارفرما
  5. سرویس و اورهال انواع الکتروموتور